Gyógytestnevelés értekezlet


Gyógytestnevelésre járó tanulóknak az értekezlet időpontja 2018.szeptember 07. 14:30 órától