A Klebelsberg Központ tájékoztatója az általános iskolai beiratkozás körzetes megerősítéséről


Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő!

Az emberi erőforrások minisztere által hozott 7/2020. (III.25.) határozata alapján Önnek
lehetősége van arra, hogy az általános iskolai beiratkozáskor bemutatandó
dokumentumok, illetve a beadandó nyilatkozatok eredeti aláírt példányait csupán a
2020/2021. tanév első napján nyújtsa be az általános iskola részére. Amennyiben mégis
most kívánja megadni a kötelező adatokon kívüli adatokat, illetve el kívánja küldeni az
intézménynek a dokumentumok másolatait, akkor ezáltal hozzájárul az intézmény
zökkenőmentes beiratkozási adminisztrációjához.

A szülőnek nem kell külön jelentkeznie az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába,
elegendő ezt a felvételt megerősítenie, akár a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, akár
más módon (pl. e-mailben, vagy az iskola által megjelölt egyéb módon). Amennyiben
lehetséges, elsősorban az e-Ügyintézés felületén keresztül küldjék be a szülők a kérelmüket,
illetve a körzetes iskolába történő felvétel megerősítését,, mert itt minden adat a rendelkezésre
áll, amely szükséges vagy lehetőségként adott a beiratkozáshoz. Egyéb módon az
intézményhez eljutott kérelmek esetében is ajánlott, hogy a kötelező alapadatokat adják meg a
szülők (gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme,
szülő/törvényes képviselő neve). Az időközben beérkezett kérdések, felvetések miatt az alábbi
kiegészítő tájékoztatást adom az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.

A szülő megerősítése vagy kérvénye alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:
1. A gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni
gyermekét.
Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer
e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak
megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való
kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés
történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is
meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a
felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja.
A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek
jelentkezését.
2. A gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni
gyermekét.
Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét,
amely hatására az iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az
állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási
kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az
e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati
szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A
dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell
leadni az iskolában.
3. Amennyiben több általános iskola tartozik egy körzethez, és bármelyikbe
beírathatja a szülő a gyermekét.
Ez esetben a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén kiválaszthatja a szülő azon
körzetes iskolát, ahova kéri gyermekének a felvételét. A szülő egyéb csatornán
keresztül is jelezheti megerősítő szándékát. A kiválasztott iskola a „Felvett” státuszba,
míg a többi intézmény a „Más intézménybe felvett” státuszba helyezi a jelentkezést.
4. Amennyiben olyan, körzettel rendelkező intézménybe szeretné beíratni a szülő a
gyermekét, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint nem
minősül körzetes iskolájának.
Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét,
amely iskola a „Függőben” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő
státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg az
intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett” vagy „Nem került felvételre”
státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó
lakhelye szerinti körzetes iskolát is.