A magyar kultúra napja


A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén, a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

 

Ebből az apropóból iskolánk diákjai egy közös projekt keretében, papírból kivágott és osztályonként meghatározott színnel színezett tollakra egy-egy kedvenc magyar verssort, magyar író által írt könyv címét, magyar találmányt, elért eredményt, magyarok nevéhez fűződő fontosabb eseményt, magyar szokást, hagyományt stb. írtak fel, mely végül egy óriási szárnnyá alakult. Felette Radnóti Miklós Nem tudhatom c. versének utolsó töredék sora. Önmagában, de fotófalként is működik: elé állnak és nagyjaink tettei emelik őket a büszkeség magasába. Kicsit össze is kovácsol talán. Sugallja és jelképezi valamennyiünk számára, népünk találékony, kitartó, nemes lelkű voltát ösztönözve mindannyiónkat arra, hogy legyünk büszkék magyarságunkra, sőt képességeink szerint öregbítsük közös hírnevünket.

4. osztály

3. osztáy

7. osztály

Készítette: Mester Brigitta